Knihy


V programu Knihy (současná verze je 0.71 z 9.června 2002) se v současné době dají evidovat knížky a též videokazety a jejich výpůjčky, v budoucnosti bude rozšířeno i na CDčka a byl napsán pro použití na školách.

Zjednodušený program pro půjčovny videokazet se jmenuje Kazety

Protože je tento program psán v Run-time prostředí, musíte si zajistit toto prostředí. To můžete provést zde. Zprovoznění PC Fandu je popsáno zde

Až si UFAND nainstalujete, můžete začít instalovat program knihy. Pokud instalujete program KNIHY poprvé, musíte si z této stránky stáhnout některý z instalačních balíků. Následně si můžete stáhnout případný upgrade (tj. novější verzi). Některé upgrady nejsou povinné. Tento upgradovací balík je nutno rozbalit do adresáře, kde je již nainstalován program KNIHY. Pak je nutno spustit vlastní upgrade (příslušný soubor s příponou RDB)

První spuštění programu Knihy je popsáno v kapitole 1.

Pokud se soubor nestáhne, ale otevře v novém okně, budete si muset uložit odkaz jako soubor (z Microsoft Exploderu, nebo Netscape Navigatoru se klikne pravým tlačítkem a zvolí se správná volba z menu…) .

Kompaktabilita: NEFUNGUJE ve verzích menších jak 4.0 Funkční ve fandu 4.0 Funkční ve fandu 4.1 Po roku 2000 funkční

instalační sada verze 0.62 - bez návodů k použití a instalaci 0.62/0.62
nepovinný upgrade na verzi 0.62.1 - 29.prosince 1998 0.62/0.621
upgrade na verzi 0.63 (příprava pro snímač čárových kódů) - 16.června 1999 0.62x/0.63
upgrade na verzi 0.64 (automatický převod žáků do vyšších tříd a rok 2000) staženo…
upgrade na verzi 0.641 (odstranění chyby v převodu žáků, obsahuje i upgrade přes verzi 0.64) - 6. září 1999 0.63/0.641
upgrade na verzi 0.65 (půjčování a vracení pomocí čárových kódů) - 3.října 1999 0.64x/0.65
nepovinný upgrade na verzi 0.66 (oprava náhodných chyb ve správcovském menu) - 8.listopadu 1999 0.65/0.66
upgrade na verzi 0.67 (lze provádět z verze 0.65 a 0.66 - oprava chyb v inventurách a zobrazování nesmyslů v historii výpůjček) - 12.listopadu 1999 0.66/0.67
upgrade na verzi 0.68 (opravy v čárových kódech a další drobné opravy) - 29.února 2000 0.67/0.68
externí program na obnovu dat pro verze programu do verze 0.69 včetně (v upgrade na verzi 0.69 je přibalen, bližší popis je v kapitole 2) obn 0.69
upgrade na verzi 0.69 (obnova dat ze zálohy - viz také kapitola 2 a výzvy) - 31.července 2000 0.68/0.69
instalační sada verze 0.69 - bez návodů k použití a instalaci. První spuštění je popsáno v kapitole 1
Program je psán v češtině Kamenických …
0.69/0.69
nepovinný upgrade na verzi 0.70 (zrychlení tvorby Inventárních seznamů a kontrolních běhů, odstraněná security hole) - 30.října 2000 0.69/0.70
instalační sada verze 0.70 - bez návodů k použití a instalaci. První spuštění je popsáno v kapitole 1
Program je psán v češtině Latin2!!!
(instalační sada opravena 27.3.2002 - chyběly soubory s výzvami)
0.70/0.70
upgrade na verzi 0.71 (adresy klientů, oprava pozvánek na vyzvednutí rezervovaného titulu) - 9.června 2002 Kameníci
Latin2

Správcovské heslo pro verzi 0.62.1 až 0.64.9 v jednouživatelském režimu je "KRAVA" a nejde změnit. V pozdějších verzích je toto heslo změněno a uživatelé si ho mohou změnit dle svého uvážení.

Blíže se k programu Knihy dočtete v kapitolách Knihy / kapitola 1 ] Knihy / kapitola 2 ]

o úroveň výše ] O kompaktabilitě ] Oldies.. ] CVVZ ] Kazety ] [ Knihy ] Lidé ] Testy ] TextSave ] Videotest ] Zakázky ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 00:47:53
počet přístupů