Práce s PC FANDem

Poznámka pro ty, co na tuto stránku přišli náhodou. Mé programy jsou psány v PCFandu což je "implementační jazyk", je tedy potřebný jej mít na počítači spolu s mými programy psanými v tomto jazyku.

Programy v PC FANDu jsou uloženy v souborech s příponou RDB a TTT v některých případech též soubor s příponou CAT. Je tedy jasné, že toto nebudou přímo spustitelné soubory. Od toho tu je PCFAND :-)

Existují dvě různé varianty PC FANDu -

FAND.EXE  - je programátorská verze
UFAND.EXE - je uživatelská verze

od těchto variant existují různé podvarianty, některé se lišící i ve jméně (na stránce stažení PC Fandu si můžete k verzi Fandu 4.0 stáhnout nesíťovou variantu UFANDB či UFANDC) i ve funkčnosti (síťová a nesíťová varianta, varinta bez grafiky šetřící základní paměť apod.)

PC FAND lze spouštět jak bez parametrů tak s parametry. Nejprve si probereme první variantu.

Po spuštění PC FANDu bez parametrů se zobrazí následující nabídka funkcí

Ladit úlohu Vytváření programu - pouze v programátorské verzi
Provést úlohu Spuštění programu připraveného v PC FANDu
Instalace úlohy Nastavení ukazatelů na soubory, které jsou v jiných adresářích či jsou společné s jinými programy
Editace textu Úprava či oprava textového souboru (nejlépe připraveného ve Fandu)
Dos Přerušení běhu PCFANDu a odskok na příkazovou řádku DOSu
Konec Ukončení PCFANDu

Všechny volby (mimo voleb Konec a Dos) po odklepnutí nabízí rámeček s přednastavenou maskou podle typu souboru, který zde PCFAND očekává. Masku můžeme smazat a zadat přímo jméno souboru, se kterým chceme pracovat. Lze též uvést celou cestu. Chceme-li otevírat soubor na jiném disku, musíme uvést před danou masku písmenko disku spolu s dvojtečkou (například A: pro čtení z diskety v mechanice A). Nemůže-li program jednoznačně určit se kterým souborem se má pracovat, nebo pokud jsme ponechali původní masku, zobrazí se po stisku klávesy ENTER okno, kde si můžeme soubor dovybrat, případně můžeme vstoupit do některého z podadresářů…

Pokud by toto musel dělat koncový (a počítačů neznalý) uživatel pokaždé, asi by se mu to nelíbilo a proto PCFAND umožňuje pracovat s parametry.

Těchto parametrů je nemnoho. Spuštění programu v PCFANDu se provádí takto:

UFAND.EXE TESTY.RDB spustí program TESTY v UFANDu. Program UFAND musí být ve stejném adresáři, případně musí ležet na hledací cestě PATH
UFAND.EXE D:\X\TESTY.RDB spustí program TESTY, který je uložen na disku D v adresáři X. Program UFAND musí být v adresáři, který je aktuálně zvolen, případně musí ležet na hledací cestě PATH
D:\X\UFAND.EXE TESTY.RDB spustí program TESTY, který musí být v aktuálním adresáři a použije na to UFAND z disku D z adresáře X. Toto je vhodná varianta, pokud mám více verzí PCFANDu
Předchozí dvě varianty lze kombinovat
D:\X\UFAND.EXE POKUS.TXT T parametr T na konci příkazové řádky určuje, že se bude editovat text v souboru, který se v našem příkladě jmenuje POKUS.TXT.

Další "manipulace" s PC FANDem lze provádět pomocí proměnných v prostředí Dosu.

FANDDATA proměnná určující adresář, kde jsou uložena data. Používá se tehdy, pokud jsou data uložena v jiném adresáři než program (např.společná data na síti)
FANDCAT proměnná určující adresář, kde je uložen soubor s příponou CAT, který ukazuje na soubory dat v jiných adresářích. Je li soubor ve stejném adresáři jako program (soubory s příponou RDB a TTT) nemusí se uvádět.
FANDWORK proměnná určující adresář, kam se mají odkládat pracovní soubory. Vhodné při použití v síti, nebo pokud v Microsoft Windows pouštíte současně více programů v PC FANDu
LANNODE číslo počítače v síti. Používá se pro rozlišení, který počítač v síti používá síťová data
FANDCFG proměnná určující adresář, kde se nachází konfigurační soubor PC FANDu. Ten může být různý pro použití na jednom počítači (např jiná konfigurace češtiny v klávesnici pro různé uživatele jednoho počítače apod.)

Pokud jste si ještě nestáhli PC FAND,  máte možnost toto učinit nyní.


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  25.01.2016 22:04:46
počet přístupů