Oldies…

Následující programy jsem psal na míru pro DLM (nyní sloučeno do MUS a.s.), kde jsem pár let pracoval, malá část programů se tam stále používá. Od některých programů jsem na DLM nechal své zdrojové kódy a věřím, že programy byly dále vyvíjeny. Některé programy jsem upravil a dal do užívání v jiných organizacích. Všechny tyto programy jsou vypsány níže. V tabulkách používám následující značky (psáno fontem Wingdings).

značka popisek
 Připravuje se nová verse, nebo již existuje
Œ existuje více verzí, které se liší v drobnostech, pokud bude program dále vyvíjen, bude připravena verze, která bude umět zpracovat data ze všech těchto verzí
 číslo verze mi není známo - v programu není uvedeno
Ž Tato verze mi není dostupná (ztráta či poškození diskety)
ˆ tato verze nebyla šířena na DLM
“ toto je poslední verze, která byla šířena na DLM
‰ verze pro DLM (doly)
” verze pro jiné organizace (např. SOU…)

Některé programy dále rozvíjím a mají už svoji samostatnou stránku.

program pozn. verze
v MUS.
a.s.
ze dne popis
TESTY  1.03 21.06.1993
01.06.1999
přezkušování pracovníků - testy znalost či způsobilosti, připraveny testy na Destu, Jeřábníka, Vazače a Tlakové nádoby
Lidé  1.02 30.09.1993 Doplněk k některým mým programům
Zakázky ˆ 1.16 20.08.1997 Program na evidenci zadaných zakázek, lidí zaměstnaných na zakázce, výstupem jsou pracovní lístky, uzávěrky, grafy, objednávky svačin, hlídání dovolených…
“ 1.15b 17.08.1993

U dalších programů teprve připravuji nové verze programů (a samostatné stránky) a to u těchto:

program pozn. aktuální verze ze dne popis
Dkp ‰ 2.08 01.01.1994 evidence předmětů Dkp,DkpM a ZP (příslušenství ZP)
” 2.03 02.06.1995 evidence předmětů DKP a ZP a učebních pomůcek, (odpisy u ZP)
” 2.02 04.11.1993
Stazky   1.19 10.01.1994 Šikovný program na evidenci a uzávěrky stazek nákladních automobilů a evidenci stazek osobních vozů
  1.18 25.03.1993

Programy, které převedu do aktuálnější verze ve druhé vlně jsou v níže uvedené tabulce. Šedě jsou podbarveny speciální verze programů, které budou sloučeny do výše uvedené "normální" verze programů.

program pozn. aktuální verze ze dne popis
Tábor   1.02 11.06.1993 Evidence účastníků letního tábora, běhy, uzávěrka (na jídla)
SMATER   (1.20)  Sklad materiálu. Výdej, příjem, inventury…
program bude přejmenován na "SKLAD"
SMATER1
  1.13 15.01.1993 Doplňky k programu SMATER (psaný ve FOXce jiným programátorem) schopný pracovat i samostatně jako "Sklad materiálu. Výdej, příjem, inventury…"

základní varianta

SMATER2

SMATER.M
  1.13 15.01.1993 Doplňky k programu SMATER (psaný ve FOXce jiným programátorem) schopný pracovat i samostatně jako "Sklad materiálu. Výdej, příjem, inventury…"

varianta MD (má dva různé názvy)

ELSKLAD

SMATER.E
  1.13 15.01.1993 Doplňky k programu SMATER (psaný ve FOXce jiným programátorem) schopný pracovat i samostatně jako "Sklad materiálu. Výdej, příjem, inventury…"

varianta pro ED (má dva různé názvy)

INVENT    30.09.1993 Pomůcka pro vytvoření inventárního seznamu ve Skladu materiálu
ND   1.01 28.09.1993 Evidence náhradních dílů s obrázky, varianta  "Skladu materiálu"

Programy, které nehodlám převádět,opravovat či vylepšovat jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud by někdo měl o daný program zájem, nech se ozve E-MAILEM a napíše, o který program má zájem a co všechno musí umět.

program pozn. aktuální verze ze dne popis
Adresy   2.00 23.07.1991 Jednoduchý adresář pracovníků
Autodilny    23.08.1991 Evidence pojízdných autodílen (předchůdce programu STAZKY)
Calendář   1.21 04.10.1993 Stykový formulář, texty, hlídání financí úseku (práce, materiál), záznamník, telefon, budík, štítky
Jídla    23.08.1991 Program na tisk jídelních lístků závodních kuchyní na předpřipravený formulář
Korespondence Œ 2.01 15.01.1993 štítky, korespondence, objednávky
Œ 2.02 04.11.1993 štítky, korespondence, objednávky
Poruchy Ž 1.02 11.02.1993 zásobník práce (zastaví se pasová linka na x hodin, program oznámí, co se za tu dobu stihne)
  1.01 10.11.1992
Převodovky   1.05 27.05.1991 Evidence převodovek (+ ložiska, gufera)
Skřínky   1.18 22.03.1993 Program na hlídání volných skříní v koupelnách či šatnách velkých podniků
Úrazy ˆ 1.01 15.01.1994 Jednoduchá evidence úrazů (s mnoha údaji) tisknocí protokoly o úrazech
  1.00 14.10.1993

Pomocné programy, které nehodlám převádět jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud by někdo měl o daný program zájem, nech se ozve E-MAILEM a napíše, o který program má zájem a co všechno musí umět.

program pozn. aktuální verze ze dne popis
Česky    30.09.1993 úprava programů PC FAND (správné kódování češtiny pro daný počítač)
ListkyRT Ž 1.02 08.01.1993 Uzávěrka prací (zkrácený program  Zakázky)
  1.01 07.11.1992
Motory   1.00 16.03.1992 Doplňkové sestavy pro program elektromotory
Nafta   1.01 15.12.1992 program hlídající náklady pro bagry
Svářeči   1.01 20.10.1993 transformační utilita pro svářecí školu (převod z programu do programu)

Vytvořil jsem i další programy, které zde nejsou uvedené, buďto byly sloučeny do jiných programů anebo byly tak jednoúčelové, že nemělo cenu je zde uvádět.

o úroveň výše ] O kompaktabilitě ] [ Oldies.. ] CVVZ ] Kazety ] Knihy ] Lidé ] Testy ] TextSave ] Videotest ] Zakázky ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 00:47:53
počet přístupů