Prohlášení o kompaktabilitě

Zde si dovolím vysvětlit obrázkové značky, které jsem od července 1999 začal umisťovat na stránky popisující mé programové výtvory.

Programy ve Fandu

Funkční ve fandu 2.2 Funkční ve fandu 3.0 Funkční ve fandu 3.2
Funkční ve fandu 3.3 Funkční ve fandu 4.0 Funkční ve fandu 4.1

Programy se značkou Fand a číslem verze v barvě zelené značí, že program je v dané verzi schopen provozu. Své programy mohu prozkoušet ve výše uvedených verzích. výjimkou jsou následující problémy, které jdou snadno vyřešit.

Mezi verzemi Fandu 2.2 a 3.0 se změnila interní struktura dat obsahující volné texty. Je třeba je pomocí programu OLDTXX.EXE převést na nižší verzi Fandu. Převod na vyšší verzi Fandu je automatický.

Mezi verzemi Fandu 3.0 - 3.3 (nevím přesně kdy :-( ) se změnila struktura katalogu. Je třeba při převodu dat na nižší verzi spustit pomocný program OLDCAT.EXE (zip soubor je dlouhý 6032 Bytů)

Mezi verzemi Fandu 4.0 a 4.1 se změnila struktura souborů s příponou X??. Při převodu mezi těmito dvěma verzemi Fandu doporučuji soubory s touto příponou smazat, vytvoří se automaticky v okamžiku, kdy jich bude potřeba (a obsluha pak nebude vyrušována hláškami, že " indexy jsou nekompaktabilní - vytvořím znovu").

Ve fandu 3.0 problémové Ve fandu 3.2 problémové
Ve fandu 3.3 problémové Ve fandu 4.0 problémové Ve fandu 4.1 problémové

Značky v barvě žluté (nemusí být jen tyto) signalizují, že některé funkce mohou být problémové, ale většina funkcí - těch důležitých - bude fungovat. Sledujte popis na dané konkrétní stránce, který je uveden pod obrázkem.

NEFUNKČNÍ ve fandu 2.2 NEFUNKČNÍ ve fandu 3.0 NEFUNKČNÍ ve fandu 3.2 NEFUNKČNÍ ve fandu 3.3

Značky v barvě červené signalizují, že velká část programu nelze v dané verzi Fandu provozovat a ani toto provozování nedoporučuji.

NEFUNGUJE ve verzích menších jak 4.0 Toto je značka, která říká, že všechny verze nižší jak 4.0 nelze použít.

V současné době programuji ve Fandu 4.00, pokud není program (zde na Internetu vystavený) označen žádnou ze značek, můžete si dosadit "zelenou 4.0" a preventivně "žlutou 4.1" a stoprocentně "žlutou 3.3", pro ostatní preventivně "červenou".

Dříve jsem programoval ve Fandu 3.00, některé programy jsem i šířil (mimo Internet), zde platí, že si můžete dosadit "zelenou 3.0", preventivně "červenou 2.2", pro ostatní verze preventivně "žlutou"

(Tiše) předpokládám, že se mé programy z dávné historie (rok 1991) ve Fandu 2.2 nerozšířili. Pokud je snad někdo vlastní, nechť si uvědomí, že od mnohých svých starých programů nemám zdrojové kódy, jsou i programy, které nesou mé jméno a já je již vůbec nemám. Proto preventivně uděluji těmto svým programům červenou !

Poznámka 1 : Z předchozích dvou odstavců existují vyjímky: Např. program DKP funguje ve verzích 3.0 a 4.0 , v meziverzích nefunguje, nebo program KAZETY funguje ve verzi 2.2 a pak až ve verzi 3.3

Poznámka 2: Začal jsem programovat ve verzi Fandu 2.1…

Programy v Pascalu

V tuto chvíli neumí žádný z programů zpracovávat dlouhá jména souborů, která byla zavedena s Windows 95…

Programy jejichž verze vznikla po 1.září 1999, jsou funkční i na rychlých počítačích bez nutnosti spouštět TPPATCH

Všechny programy

Po roku 2000 funkční tato značka říká, že všechny funkce fungují i po roce 2000. Předpokladem ale je, aby fungoval správně DOS a BIOS vašeho počítače!

Po roku 2000 problémové tato značka říká, že některé funkce nemusí správně fungovat. Přečtěte si text níže na dané konkrétní stránce, kde je problém blíže vysvětlen

Asi se někteří z vás diví , že neuvádím značku ROK 2000 L. Inu proto, že všechny mé programy vždy alespoň částečně fungují po roce 2000.

Prohlášení

Zodpovědně prohlašuji, že jsem všechny programy, které jsou označené některou z výše uvedených značek jsem řádně prozkoušel. To, že jsem dnes některým programům dal "zelenou" neznamená, že zítra nenarazím na nějaký problém a budu nucen své hodnocení změnit. Nelze tedy nárokovat náhradu škod za to, že kdysi byl program označen jako funkční a dnes již ne. Pokud není některý program značen vůbec, znamená to, že jsem ho ještě nezkoušel.

o úroveň výše ] [ O kompaktabilitě ] Oldies.. ] CVVZ ] Kazety ] Knihy ] Lidé ] Testy ] TextSave ] Videotest ] Zakázky ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 00:47:53
počet přístupů