Zakázky


Poznámka: tento program jsem v letech 1990-1993 programoval pro DLM a ponechal jsem tam zdrojové kódy volně v plen. Je možné, že program byl dále rozšiřován bez mého vědomí. Proto nepřebírám odpovědnost za škody a problémy, které jsou způsobeny verzemi, vzniklými po mém odchodu z DLM! Prohlédněte si tabulku uvedenou níže, kde jsem vypsal všechny mnou podporované verze.

Tento program byl napsán pro vnitropodnikovou evidenci zakázkových lístků. Jak toto vypadalo? Pokusím se to popsat na příkladu:

Mistr mechanické dílny potřeboval opravit osvětlení na dílně. Ve své kopii programu Zakázky toto zpracoval a vytiskl zakázkový lístek. Ten odnesl mistrovi na elektrodílnu, kde byl tento lístek předatlován do programu Zakázky. Mistr elektrodílny na tuto práci přidělil několik lidí, které si poznačil do programu. Oprava trvala 4 hodiny a toto mistr elektrodílny zapsal na zakázkový lístek….

Na konci měsíce mistr elektrodílny tento zakázkový lístek odnesl na podpis mistrovi mechanické dílny. Podpisem pod zakázkový lístek s lidmi dal tento mistr pokyn, aby byla převedena určitá peněžní částka na konto elektrodílny…

Když už jsou v programu zadáni pracovníci, je u nich možnost evidovat počty dovolených, směnový graf, odpracované hodiny apod.

Program se spouští v prostředí PC-FANDu a PC-FAND je potřebný pro funkci pomocného EXE programu.

Návod na prvotní nastavení

Toto nastavení se provede jen jednou, už se nikdy nemusí měnit.

Spusťte prostředí PCFANDu a to buďto programem FAND.EXE nebo UFAND.EXE a zde v menu zvolte volbu Instalace úlohy. Volbu přípony souboru odsouhlaste klávesou ENTER, vyberte soubor ZAKAZ.RDB, poté zvolte z nabídky položku Katalog. Mělo by se zobrazit toto (na pořadí nezáleží):

      Catalog        1                  11.02.01
NazUlohy NazSouboru Ar           Cesta           Navesti
ZAKAZ   DNY    00
ZAKAZ   FAND   00
ZAKAZ   EXE    00
ZAKAZ   TXT    00
ZAKAZ   ZALOHA  00
ZAKAZ   PUST   00……..…….. ..……………………………………..………..

Položka Cesta nemusí být vyplněna, položka Návěstí nesmí být vyplněna, položka Ar se ve starších verzích PCFandu nezobrazuje, doporučená hodnota je "nula nula".

Pokud tedy některý řádek chybí, je třeba jej doplnit. Stiskněte klávesu F2 a postupně dopisujte řádky. Je potřeba doplnit vždy celý řádek. Na pořadí řádků nezáleží.

V katalogu můžete mít i nějaké položky navíc, které se odlišují v položce NazSouboru a jsou to: LIDI, PERSON1, PERSON2, a případně i JP. Máte-li je již nastaveny, rozhodně je nemažte.

Hodláte-li používat vícero mých programů, je vhodné nastavit právě jeden společný číselník obsahující osobní čísla a jména všech pracovníků. To se provede přidáním řádku do katalogu výše zmíněným způsobem a do položky NázSouboru se napíše slovo LIDI. V tuto chvíli je potřeba vyplnit i položku Cesta. Rozhodnu-li se, že společný číselník lidí bude na disku "D" v adresáři "jedinci" napíšu do položky Cesta D:\JEDINCI\LIDI.000

Návod na spuštění

Je třeba spustit prostředí PCFANDu a to buďto programem FAND.EXE nebo UFAND.EXE a zde v menu zvolit Provést úlohu. Lze to také učinit naráz tak, že při spouštění PCFANDu se použije parametr ZAKAZ.RDB a to takto:

FAND.EXE ZAKAZ.RDB

Bližší popis spouštění je zde, stažení PC FANDu lze provést zde.

Návod

Po spuštění programu (a případném zadání hesla) se zobrazí úvodní menu

Editace Testy Sestavy Zálohování Různé Konec Nápověda

Nejprve projdeme stručně všechny položky menu. Po zobrazení tohoto menu stiskneme klávesu ENTER a otevře se nám toto menu. Některé položky mohou být zablokované či nezobrazené, jak je zobrazit či odblokovat, vysvětlíme za chvíli.

+-- Oprava dat --+
¦ Lístky         ¦
¦ Práce          ¦
¦ Grafy,Dovolené ¦
¦ Nadřízení      ¦
¦ Dny            ¦
¦ Materiál       ¦
¦ Různé          ¦
¦ Konta          ¦
¦ Svačiny        ¦
¦ VaL            ¦
+----------------+

Toto je první menu, které se rozbalí z položky editace.
Lístky - Práce se zakázkou - lidi na zakázce, počty odpracovaných hodin,…
Práce - člověk na zakázce - zadávání  počtu odpracovaných hodin…
Grafy,Dovolené - oprava směnových grafů, zadávání plánovaných dovolených…
Nadřízení - nastavení kdo je komu podřízen, kolik má dovolených, jaký má graf…
Dny - nastavení svátků, posunutých neděl apod. v daném roce
Materiál - doplňování materiálu na zakázky "zvláštním" stylem
Různé -  nastavení jména oddělení, kde se používá tento program
Konta - nastavení dalších jmen oddělení a jejich interních kont
Svačiny - kontrola stavu, kdy si může a kdy ne daný pracovník vyzvednout svačinu
VaL - (speciální sestava)

+-- Kontrola dat ---+
¦  Hrubé chyby      ¦
¦  Odpracovaný čas  ¦
+-------------------+

Druhé menu, které se rozbalí z položky Testy:
Hrubé chyby - projde postupně všechny datové soubory a ohlásí problémy
Odpracovaný čas - otestuje, zda všichni pracovníci v daném období měli práci…

+-- Tiskové sestavy --+
¦ Graf        ¦
¦ Nadřízenost   ­ ¦
¦ Svačiny     ­ ¦
¦ Pracovní lístky ­ ¦
¦ Uzávěrka    ­ ¦
¦ Zakázkový list   ¦
¦ Seznam     ­ ¦
¦ VaL        ¦
+---------------------¦
¦ Poslední sestava  ¦
+---------------------+
Graf - vytiskne směnovnice pro Personální a mzdové oddělení
Nadřízenost - vytiskne sestavu kdo je komu podřízen
Svačiny - vytiskne sestavy pro objednávkový systém svačin
Pracovní lístky - vytiskne zakázkový list doplněný o pracovníky a jejich hodiny….
Uzávěrka - vytvoří uzávěrku za oddělení
Zakázkový list - vytiskne přední stranu zakázkového listu
Seznamy - vytiskne seznamy zakázkových listů podle kriteria
Val - (speciální sestava)
+---------- Zálohování ----------+
¦ 1.Na disketu (jeden mistr)  ¦
¦ 2.Na disketu (zálohování)   ¦
¦ 3.Na hard disk (jeden mistr) ¦
¦ 4.Na hard disk (obnovení)   ¦
+--------------------------------¦
¦ 5.Na disketu - systém ED   ¦
¦ 6.Z diskety - systém ED   ¦
+--------------------------------+
Zálohování bude vysvětleno později….
+------- Různé --------+
¦ Správce databáze  ¦
¦ Programátor     ¦
¦ Rušení       ¦
¦ srovnání Dat    ¦
¦ Grafy      ­ ¦
+----------------------¦
¦ Lupič        ¦
¦ Antilupič      ¦
¦ Spouštění programů ¦
+----------------------¦
¦ Změna hesla     ¦
+----------------------+
Správce databáze a programátor - speciální volby pro skupiny uživatelů tohoto programu
Rušení a Srovnání dat - dvě akce pro urychlení běhu programu.
Grafy - vytvoření směnových grafů dle zadání v Nadřízenosti (menu editace)
Lupič a Antilupič - blokace programu na síti.
Spouštění programů - spouštění dalších programů, které povolil správce.
Změna hesla - změní heslo právě přihlášeného uživatele programu…

Zadání úvodních hodnot a položek, které se nebudou často měnit

Vstupte do menu Správce databáze. Spouštíte li tuto funkci v právě nainstalovaném programu, měla by být tato funkce dostupná bez hesla. Zobrazí se tato nabídka.

+----------------------+
¦ Nastavení programu ¦
¦ 1.Obnovení práce  ¦
¦ 2.Obnovení grafů  ¦
¦ 3.Os Shell     ¦
¦ 4.Katalog      ¦
+----------------------¦
¦ Uživatelé databáze ¦
+----------------------+

Pro nás je důležitá volba Katalog (co v něm má být již bylo vysvětleno dříve) a volba Nastavení programu, kterou si nyní vybereme.

Zobrazí se obrazovka s těmito položkami (méně důležité nastavení zde nejsou popsány):

následující číslo zakázky - zakázky jsou v programu číslovány vzestupně
den,podle kterého se vypočítává ranní šichta první směny - kdy jde první směna na ranní?
Zapnout systém vícera uživatelů - uživatelé se musí přihlašovat jménem a heslem, nastavením dalších voleb můžete umožnit, aby daný uživatel viděl jen své lidi a své zakázky apod…
Blokovat správcovské menu pro nesprávce heslem - kdo není správce bude při pokusu o vstup do správcovské oblasti požádán o heslo. Používáte-li systém vícera uživatelů, můžete nastavit přístup do správcovského menu přímo uživateli, v tom případě nebude na toto heslo dotazován. Nechcete-li, aby nesprávci měli šanci vstupovat do správcovských nastavení, nastavte nějaké nesmyslné neuhádnutelné heslo.
Jak pracovat s chybovými hláškami: Prozatím ponechte nastavenou nulu.
Zobrazovat všechny zakázky: Nastavením "N" uvidí mistr jen své zakázky. V případě zapnutí systému vícera uživatelů má pouze informativní charakter a změna tohoto nastavení je pouze dočasná.
Pouze jedna sazba  Je-li jedna sazba kolik Kč? - Pokud si náš úsek účtuje za každou práci jinou sumu, nebo poskytuje slevy nastaví se "N" a do korun se může vepsat cokoliv
Můžu kradat soubory
- Povolí využívat funkci Lupič a funkci Antilupič
Svačinové lístky a objednávat svačiny a posun objednávek proti skutečnosti:
 - Pokud nebudete používat svačinový objednávkový systém nastavte "N" ušetříte čas při všech akcích a nebudete dotazováni na údaje vážící se jen k těmto dvěma funkcím
Blokovat zadávání lidí cizího mistra - Nastavení na "A" zneviditelní cizí podřízené
materiál se zadává systémem ED - Speciální funkce, nechte nastavené na "N"

Nyní je čas zadat údaje o ostatních úsecích. Z předchozího zadávání odejdeme několika stisky klávesy ESC až se opět zobrazí jen hlavní menu. Vybereme položku Editace a v další nabídce vybereme položku Konta.

  číslo  oddělení usek VR……….……….… .
55050   slaboproud EL  N

Číslo je identifikátor "konta" oddělení ve vnitřním peněžním účetnictví. Oddělení je textový popisek oddělení, úsek je třípísmenná zkratka shluku oddělení, nebo jen oddělení. Zkratka VR je vlastní režie, neboli konta patřící přímo našemu úseku. S vlastní režií pak pracují uzávěrky.

Již dříve zmíněná klávesa F2 přepíná program mezi opravováním a přidáváním řádků.

Pomocí klávesy ESC se vrátíme zpět, zůstaneme ještě v podmenu editace, ale tentokrát zvolíme položku Různé.

Zde jdou nastavit čtyři položky, přičemž všechny již mohly být nastaveny v okamžiku, kdy prováděl své nastavení správce: Jsou to evidenční číslo zakázky, jméno podniku a dílny. Poslední položka jméno je pro uzávěrku…

Pomocí klávesy ESC se vrátíme zpět, zůstaneme ještě v podmenu editace, ale tentokrát zvolíme položku Dny.

Tabulka vyjímečných dnů
+-------------------------------------------------------+
¦  Datum  TD    Význam     D  Den  TypeDay ¦
¦01.01.1989 3 svátek        0 neděle    3  ¦
¦07.05.1989 1 den pracovního volna 0 neděle    1  ¦
¦……….                     .  ¦
+-------------------------------------------------------+ 

POZOR! Pokud se rozhodnete nějaké položky odsud odmazat, mějte na paměti, že můžete ovlivnit správný chod jiných programů! Stisknutím klávesy ESC se spustí pomocný program PC FANDu a dny se zavedou do paměti… Proto případně použijte klávesu F10 na ukončení editace bez zavedení dnů do paměti PC FANDu.

Opět se pomocí klávesy ESC vrátíme do podmenu editace a nyní zvolíme volbu Nadřízení

Jsme-li zde poprvé, jsou všechna políčka prázdná. Stiskněte klávesy Shift+F7 a sem si nejprve zadáme všechny pracovníky, pak stiskneme klávesu ESC a zopakujeme si zadávání pracovníků, tentokrát již jen jejich osobních čísel, grafů, skupin (a případně čísla směny). Položka vytvářet graf říká, zdali se má vypočítávat přítomnost pracovníka v jednotlivých dnech. Budeme-li chtít objednávat pracovníkovi svačiny, musíme vytvořit graf a taktéž vytvářet svačiny. Položka cizák odlišuje lidi, kteří trvale patří do našeho oddělení a kteří jsou nám zapůjčeni…

Tak a máme základní nastavení programu za sebou, doufám, že jsem Vás příliš neunavil :-)

Ještě k zálohám, jak jsem slíbil. Z důvodu zpětné kompaktability se položky v nabídce jmenují zvláštně. Prosím, než některou volbu vyberete, podívejte se do posledního řádku, kde se zobrazuje nápověda k právě vybrané volbě vysvětlující text.

Podporované verze programu Zakázky

číslo verze datum verze poznámka
1.02 20.června 1991 Jedna z verzí pro zadavatele…
1.04 18.července 1991 Jedna z verzí pro centrálu
1.15b 27.června 1999 Poslední oficiálně šířená verze
1.16 ? Neoficiálně jsem pro MD provedl jakousi úpravu, bohužel její kód již nemám

Pokud vaše verze programu není mezi podporovanými, ozvěte se mi, není problém udělat převodník…

Stažení souborů:

Pokud se soubor nestáhne, ale otevře v novém okně, budete si muset uložit odkaz jako soubor (z Microsoft Exploderu, nebo Netscape Navigatoru se klikne pravým tlačítkem a zvolí se správná volba z menu…) .

Budete-li přecházet z verze programu nižší jak 1.17, budete si muset nejprve spustit kratičký program, který se z vašich dat pokusí odhadnout verzi programu, kterou Vám výpisem sdělí na obrazovku. Pokud se výpis shoduje s tím co vidíte při spuštění programu Zakázky, můžete si stáhnout upgrade na verzi 1.17

Pokud se vypíše větička: Soubor nebyl nalezen. Kontrolni vypis zjisteneho stavu: a za ním několik řádků výpisu, zašlete mi prosím soubory ZAKAZ.RDB a ZAKAZ.TTT na přezkoumání

Funkční ve fandu 2.2 Funkční ve fandu 3.0 Funkční ve fandu 3.2
Funkční ve fandu 3.3 Funkční ve fandu 4.0 Funkční ve fandu 4.1
Po roku 2000 funkční
Zkz diags ze dne 18.2.2001 1.17.0

A tady je již vlastní program Zakázek:

Ve fandu nižším jak 4.0 problémové Ve fandu 4.0 bezproblémové Ve fandu 4.1 bezproblémové Po roku 2000 funkční
Instalační sada verze 1.17 1.17/1.17
Upgrade z předchozích verzí na 1.17
(opravy:prosincová uzávěrka s textem listopad, hesla do programu, nedobře nefungující objednávkový systém svačin a další…)
x.xx/1.17

Pro zájemce tu mám mírně okleštěnou verzi pro nižší verzi PC Fandu

NEFUNKČNÍ ve fandu 2.2 NEFUNKČNÍ ve fandu 3.0 NEFUNKČNÍ ve fandu 3.2
Funkční ve fandu 3.3 Ve fandu 4.0 bezproblémové Ve fandu 4.1 bezproblémové
Po roku 2000 funkční
Instalační sada verze 1.17 1.17/1.17
Další verze pro Fand 3.3 již budou podporovány pouze za úplatu

O kompaktabilitě ] Oldies.. ] CVVZ ] Kazety ] Knihy ] Lidé ] Testy ] TextSave ] Videotest ] [ Zakázky ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 01:31:31
počet přístupů