Testy


Poznámka: tento program jsem v letech 1990-1993 programoval pro DLM a ponechal jsem tam zdrojové kódy volně v plen. Je možné, že program byl dále rozšiřován bez mého vědomí. Proto nepřebírám odpovědnost za škody a problémy, které jsou způsobeny verzemi, vzniklými po mém odchodu z DLM! Prohlédněte si tabulku uvedenou níže, kde jsem vypsal všechny mnou podporované verze.

Tento program byl napsán pro přezkušování pracovníků mechanické dílny. Zkoušející si připravil soubor s otázkami a ten pak používal na zkoušené. Po vyzkoušení daného pracovníka byl automaticky vystaven protokol, který zkoušející (případně komise složená z maximálně třech zkoušejících) podepsali.

Program se spouští v prostředí PC-FANDu a PC-FAND je potřebný pro funkci pomocného EXE programu.

Návod na spuštění

Je třeba spustit prostředí PCFANDu a to buďto programem FAND.EXE nebo UFAND.EXE a zde v menu zvolit Provést úlohu. Lze to také učinit naráz tak, že při spouštění PCFANDu se použije parametr TESTY.RDB a to takto:

FAND.EXE TESTY.RDB

Bližší popis spouštění je zde, stažení PC FANDu lze provést zde.

Návod

Po spuštění programu se zobrazí úvodní menu

Zkoušení Příprava Různé Konec
 • Zkoušení - zde se provádějí všechny akce spojené se zkoušením.
 • Příprava - zde se vytvářejí otázky v existujících testech a vytvářejí se nové testy
 • Různé - v současné verzi se zde pouze nastavují základní parametry programu, nebo se dá otestovat pomocný EXE program
 • Konec - ukončení programu

Otestování EXE programu slouží ke zjištění, zda je možné používat EXE program pro znáhodňování. Pokud se EXE program spustí, oznámí své číslo verze, a pak je tedy jisté, že se spustí i při znáhodňování otázek.

V menu Zkoušení se dají použít následující volby

+--------------------------------+
¦ Výběr souboru         ¦
¦ Podnikové údaje        ¦
¦ Zkoušej!           ¦
¦ Tiskni test          ¦
¦ Duplikace posledního protokolu ¦
¦ Prohlížení protokolů      ¦
+--------------------------------+

Výběr souboru předvybere soubor na zkoušení. Vybírá se podle krátkých "dosovských" jmen. Název testu ("dlouhá varianta") se po vybrání souboru zobrazí vlevo dole na obrazovce.

Podnikové údaje. Zde se nastavují údaje, které se následně tisknou na protokoly.
Jsou to údaje o podniku, který teto program používá - Místo, provoz, podnik. Další údaje -  rok, kniha, protokol se automaticky mění a určují pořadí protokolu z testu.

Zkoušej - po zadání osobních údajů o zkoušené osobě se zobrazí instrukce pro zkoušenou osobu. Ta zasedne k počítači a řídí se instrukcemi. Volitelně může v testu (nastavil-li to autor testu) ubýhat časový limit. Po skončení testu se zobrazí výsledek (prospěl/neprospěl) a zadají se jména tří zkoušejících. Poté se vytvoří protokol o zkoušce.

Funkce duplikace posledního protokolu a prohlížení protokolů, nejsou v současné verzi (1.04) funkční.

Menu příprava otázek je chráněno heslem (autor je pro verzi 1.03 a 1.04 sdělí zájemcům na požádaní EMAILEM , pro verzi 1.05 a vyšší bude měnitelné), po jeho zadání máme možnost pracovat s těmito volbami z menu

+- Příprava otázek --+
¦ Nový soubor    ¦
¦ Oprava dat    ¦
¦ Zhuštění     ¦
¦ Srovnat      ¦
¦ Tisk otázek    ¦
+--------------------¦
¦ Ukončit přípravu ¦
+--------------------+

Volba nový soubor (resp. oprava dat) umožňují vytvořit (opravit) soubor s otázkami. Nejprve se vkládá číslo otázky, pro napsání (opravu) vlastního textu se na dalším poli stiskne klávesa INSert a vpisuje se otázka. Na protokol se vytiskne právě jen první řádek, měl by tedy obsahovat celé zadání otázky. Další řádky se netisknou, a měly by obsahovat možnosti odpovědí včetně označení možnosti odpovědí znaky A) B) C). Až do verze 1.04 je k odpovědi D) napevno přiřazena odpověď "ani jedna možnost není správná" (může být zablokováno) a k odpovědi E) je napevno nastavena odpověď "nevím". V dalších verzích bude toto umožněno měnit, je to pozůstatek z předchozích verzí z důvodu kompaktability. Klávesou ESC se dostanete ze psaní textu otázky. Po napsání (změně) textu otázky se zobrazí v dolní části rámeček, kde se zadává písmenko správné odpovědi. Stiskem ESC přerušíte psaní dalších otázek a dostanete se do dialogu, kde nastavujete parametry souboru a to "dlouhý název" testu, počet otázek pro jeden test, náhodné řazení, čas na jednu otázku…

Volba zhuštění sklepe texty otázek tak, aby se ušetřilo nevyužité místo v souboru na disku.

Volba srovnat přerovná otázky podle pořadového čísla otázky uvedené v textu

Podporované verze programu Test

číslo verze datum verze poznámka
1.03 21.června 1993 poslední verze šířená v rámci DLM pro fand 3.00,
obsahuje v sobě chybu,
kdy je třeba ručně v rámci katalogu zkontrolovat, zda se zavádí
správný HEAD soubor k testu
1.03a-f3 27.června 1999 funkčně stejná verze s verzí 1.03, výše zmíněná chyba je opravena,
funguje ve fandu 3.00, ve FANDu 3.20 a 3.30 nefunguje funkce znáhodňování pořadí, ve FANDu 4.00 a vyšším se již projevují větší problémy.
1.03a-f4 27.června 1999 funkčně stejná verze s verzí 1.03, výše zmíněná chyba je opravena,
funguje ve fandu 4.00, v jiných verzích nefunguje znáhodňování
pořadí otázek
1.04-f3
1.04-f4
8.listopadu 1999 Na rychlých počítačích běžely sekundy příliš rychle. Pozor, stále je třeba použít správnou verzi programu pro správnou verzi Fandu
1.05 9.června 2002 verze odstraňující problém s verzemi fandu a s přidanými funkcemi

Stažení souborů:

Pokud se soubor nestáhne, ale otevře v novém okně, budete si muset uložit odkaz jako soubor (z Microsoft Exploderu, nebo Netscape Navigatoru se klikne pravým tlačítkem a zvolí se správná volba z menu…) .

NEFUNKČNÍ ve fandu 2.2 Funkční ve fandu 3.0 Funkční ve fandu 3.2
Funkční ve fandu 3.3 Funkční ve fandu 4.0 Funkční ve fandu 4.1
Po roku 2000 funkční
"instalační sada" v 1.05 bez instalačního programu, včetně otázek
9.června 2002
1.05

Otázky jsou přibaleny pro testy na jeřábníka, vazače, destaře a pro tlakové nádoby a dále je přibalen soubor otázek "Z1" kde jsou ukázány možnosti nastavení programu (jiné než je u předchozích testů)

Poznámky na závěr:

Program může v některých případech napsat na obrazovku nápis FAND - memory allocation error (resident routines?) , který naznačuje, že je nedostatek paměti pro spuštění externího programu. Ve verzi 1.03 s tím nejde ze strany programátora nic dělat, je třeba zvýšit na počítači co nejvíce velikost volné základní paměti.

Otázky DESTA, JERABNIK, VAZAC a TLAKOVE nepřipravoval autor programu.

O kompaktabilitě ] Oldies.. ] CVVZ ] Kazety ] Knihy ] Lidé ] [ Testy ] TextSave ] Videotest ] Zakázky ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 00:47:53
počet přístupů