První náhled do programu Knihy

V této kapitole je popsáno vizuální prostředí programu Knihy. Vlastní spouštění je obecně popsáno zde.

poznámka: Tento popis patří k verzi 0.69 ze 30.července 2000. V jiných verzích nemusíte najít některá nastavení zde popsaná, chybové hlášení mohou mít pozměněný text apod.

Nejprve si řekneme, jak se zobrazují chybové hlášení. Chybová hlášení se zobrazují v rámečku v horní části obrazovky a na nejspodnějším řádku obrazovky. Rámeček s modrým rámečkem zobrazuje informativní hlášení. Rámeček v barvě zelené zobrazuje informativní hlášení, která mají uživatele upozornit na důležitou informaci. Rámeček v barvě hnědé už má nápis Pozor, něco je jinak, kdy program zjistí problém či chybu, se kterou si umí poradit. Rámeček v barvě červené už zobrazuje přímo chybové hlášení, se kterým si program neví rady. Chyby vypsané na spodním řádku jsou natolik závažné,že program nemůže pokračovat bez nápravy dané situace, některé chyby ze spodního řádku mohou pocházet z runtime prostředí programu UFAND.

Chybová hlášení v rámečku se odstraní z obrazovky stiskem jakékoliv klávesy s písmenkem či číslem či mezerníkem. Chybová hlášení ze spodního řádku se odstraní stiskem klávesy F10. Chybová hlášení ze spodního řádku se mohou odstraňovat klávesou Enter, pokud si tuto funkci povolíte v programu UFAND a pokud v řádce s chybovou hláškou bliká znak klávesy Enter (zalomená šipka ukazující zhora doleva)

Nyní spustíme poprvé program KNIHY (z instalační sady). Protože program není nastaven, bude hlásit chyby. První z nich může být hlášení

F10! Údaj o verzi programu v souboru UPGRADE.000 je poškozen, program nepoběží správně

Protože program spouštíme poprvé, budeme tuto hlášku ignorovat a stiskneme klávesu ENTER (při použití instalační sady k verze 0.69 se tato hláška nezobrazí), program si toto srovná sám. Druhé z hlášení se zobrazí při prvním spuštění vždy.

Jsou nesprávně nastavené globální parametry,program bude zablokován
stlač klávesu pro pokračování, "F1" pro nápovědu

Program si říká o nastavení nejdůležitějších parametrů, které určí jak má program fungovat. Stiskneme nějakou klávesu a zobrazí se nám výběrové menu, kde vybereme položku speciality (buď pomocí myši či pomocí šipkových kláves a následně stiskem klávesy ENTER). Otevře se nám další výběr - zde zvolíme "Správce databáze". Zde si program řekne o heslo. Napoprvé není heslo nastaveno a tak zde stiskneme ENTER. Rozbalí se nám další výběr, zde vybereme šestou položku s názvem Globální parametry.

Nejprve popíši nejzákladnější nastavení, aby se program plnohodnotně rozjel. Detailní nastavení je popsáno níže.

Nejprve stiskněte klávesu F8 a pozorně zadejte správcovské heslo (nesmíte ho zapomenout!!!). Heslo se pro kontrolu zadává dvakrát. Poté se vrátíme k zadávání parametrů. Chceme-li provést jen nejzákladnější nastavení, mačkáme klávesu ENTER tak dlouho, dokud se nezobrazí první chybové hlášení. První chybové hlášení se zobrazí na položce  Povolit duplicity v rodných číslech klientů - na spodním řádku se zobrazí chyba Neznámé nastavení druhu povolených duplicit klientů. Můžeme stisknout klávesu F1 pro vyvolání nápovědy, co se zde má nastavit. Není to ale potřeba, stručná nápověda se zobrazuje u řádek výše než chybové hlášení, v našem případě je zobrazena nápověda stejný klient - 1=nikde,2=může být v různých skupinách,3= může být kdekoliv   Pro začátek nastavíme do této položky hodnotu 1 (jedničku), tedy žádné rodné číslo se nesmí opakovat! V nastavování budeme pokračovat odmačkáváním klávesou ENTER. V dolní části se mohou zobrazovat nějaká upozornění, která budeme pomocí klávesy ENTER ignorovat. Poté se na jedné z položek zobrazí chyba nesprávná hodnota P_KDY. Zde si zmáčkněte klávesu F1 a sami si vyberte jednu z možností, kdy se mají testy na zpožďování vracení knih a vytváření výzev spouštět (klávesou ESC se vrátíte zpět z nápovědy) . Nevíte-li co vybrat, zvolte zde hodnotu zapsáním písmenka "Z" (velké zet). Pokračujte pomocí klávesy ENTER přes další hodnoty až se zobrazí hlášení nesprávná hodnota R_KDY. Zde už nápovědu volit nemusíme, protože i zde je asi nejlepší zvolit písmenko "Z" Pro verzi 0.69 je již vše nejdůležitější nastaveno, přesto doporučím mačkat klávesu ENTER až do té doby, kdy se dostanete až na konec nastavování (mělo by se ozvat mj.dvojité pípnutí). Mimo jiné zde uvidíte hlášení Pozor něco je jinak a uvidíte, že program si opravdu umí v tomto případě poradit a sám doplní správnou hodnotu

čárový kód musí obsahovat alespoň jeden znak # zastupující pořadové číslo
stlač klávesu

Nyní pomocí klávesy ESC ukončete editaci a dalším stiskem klávesy ESC se vynoříme ze správcovského menu. Nyní vám doporučím ukončit program Knihy pomocí volby Konec. Spustíte-li program podruhé a je-li vše správně nastaveno,mohou se zobrazit postupně tyto hlášky. Prvé dvě se zobrazí jen tehdy, je li zadáno v Globální konfiguraci na správných místech písmenko "Z" (je to popsáno výše) a jsou-li splněny další podmínky. Tyto hlášky čekají na odezvu uživatele, doporučím vám zvolit odpověď Ano (stisk klávesy A). Hlášení říkají toto: Chcete spustit test, zda někdo nemá připravený rezervovaný titul a Chcete spustit test, zda někdo nepřekračuje výpujční dobu ? Zvolíte-li ano, při dalším spuštění ve stejném dnu se tyto hlášení nezobrazují.

Poté se na chvilku zobrazí hlášení Probíhají základní testy programu, čekejte prosím. Toto hlášení se zobrazuje vždy při každém spuštění programu. Program si nastaví svoje data… Někdy to může trvat poněkud déle, zachovejte klid… Mnohé testy se totiž nespouštějí vždy. Například v tomto druhém spuštění se spouští tzv. Kontrolní běhy (pokud jste správně při prvním spuštění nastavily Globální parametry). Protože při druhém spuštění programu ještě nemáme zadané žádné knihy ani kazety, zobrazí se po doběhnutí tohoto kontrolního běhu hlášení Kontrolní běh č.1 nezjistil žádný problém. Obdobně proběhne kontrolní běh 2.

Teprve nyní je program připraven k používání a zobrazuje v nabídkách funkcí (téměř) všechny položky!

Přesto mohou být některé položky skryté. Vstoupíme proto podruhé do funkce Globální parametry (jak na to je popsáno výše) a provedeme detailní nastavení. Jako první se nastavuje adresa uživatele, poté se dostaneme na správcovské heslo (nastavování pomocí kláves F8 a Shift+F8 je popsáno v rámečku) Dále se volí, zda při každém spuštění programu chtít heslo. Nastavíte-li tento režim na "A" mohou se některé volby v menu skrýt pro některé uživatele. Nastavení těchto uživatelů se provádí v nabídce správcovského menu pomocí položky 2.Uživatelé DB. Dále se volí režim školních roků (zapnout / vypnout) při zapnutém režimu školních roků se klienti automaticky přesouvají do vyšších tříd (skupin) . Zapnete-li tento režim, musíte zadat aktuální školní rok. Pozor o letních prázdninách - školní rok začíná vždy až v září, nastavujete-li program o letní prázdniny, musí se nastavit "starý" školní rok. Při nesprávném zadání se může zobrazit chybové hlášení školní rok je vysoce neaktuální. Volba Co dělat při chybách umožňuje nastavit, jak se budou chovat chybová hlášení, která se objevují v rámečku v horní části obrazovky. Nejlépe je ponechat volbu 0 (nula), která je již přednastavena. Přesto se u této volby pozastavím, protože zde je použita další vlastnost. V předposledním řádku, kde se nabízí stručná nápověda se totiž nabízí možnost stisknout klávesy CTRL+F1 a dozvědět se o dané volbě více. Další volba se týká možnosti mít daného klienta ve vícero skupinách. Klienti se evidují podle rodných čísel…

Na další obrazovce se nastavuje způsob zálohování a cílové místo zálohy a také jak dlouho se mají nechávat v programu ukončené výpůjčky a ukončené rezervace. Vždy, když program nabídne stisk kláves CTRL+F1, vám zvláště při prvním nastavování těchto hodnot doporučuji toto učinit a řádně si přečíst, co se v dané položce nastavuje

Na další obrazovce se nastavuje chování systému výpůjček, na další obrazovce chování systému rezervací. Na první položce na dané obrazovce dostanete podrobný nápovědný text.

Poslední obrazovku pokud možno neměňte, pouze v případě, že vlastníte klávesnicový snímač čárových kódů opatrně nastavte zvláště první dvě hodnoty…

o úroveň výše ] [ Knihy / kapitola 1 ] Knihy / kapitola 2 ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 00:47:53
počet přístupů