Warriors

      Válečník v družině zaujímá první místo a vždy se drží v přední linii, aby mohl ochránit ostatní před potencionálními nepřáteli. Kouzelníci, kněží (ti zvláště) a ostatní členové družiny potřebují zpravidla alespoň chvíli k tomu aby se připravili k boji, vykouzlili svá útočná či obranná kouzla. To však neplatí pro válečníka. Ten je okamžitě připravit a napadnout útočníka, zatímco ostatní se připraví k boji. Válečník je schopen nést na sobě jakékoliv brnění, helmu, štít, či zbraň. Je to člen, který by měl mít co největší sílu, aby toto brnění unesl a ještě mohl nést další věci a aby při zásahu ubral nepříteli co nejvíce životů. Dále konstituci, aby sám měl co největší počet životů, pak obratnost (dexterity) aby měl co nejnižší AC (armor class) a THACO (to hit armor class 0) a alespoň průměrnou charismu, aby byl dobrý vůdce.

FIGHTER (bojovník)
Bojovník je šampión, šermíř, voják a rváč. Žije a umírá dle míry znalosti zbraní a taktice.
Bojovníky můžete najít ve předu jakékoliv bitvy, měřící se tváří v tvář s monstry a ničemy. Dobrý bojovník musí být silný a zdravý pokud doufá že může přežít.
Speciální schopnosti: pokročilá specializace ve zbraních
Omezení: žádné

RANGER (hraničář)
Hraničář je lovec a také lesní muž. Je cvičen ve zbraních. Je schopný stopař a lesník. Hraničář často chrání a provází ztracené cestovatele, sedláky a ostatní. Hraničář potřebuje být silný a musí být dobrý přírodoznalec.
Speciální schopnosti: specializace ve zbraních, rasový protivník, nenápadnost, omámení osoby
Omezení: může to být pouze člověk, nebo člověk/elf, musí mít také dobré přesvědčení

PALADIN (užívá se originál, tedy paladin. Český překlad by mohl být "svatý bojovník")
Paladin je bojovník neohrožený a "čistý". Jako bojovník je paladin také muž boje. Ale přesto, paladin žije pro ideály oprávněné spravedlnosti, cti, zbožnosti a rytířství. Usiluje, aby byl žijícím příkladem těchto ideálů a aby si ostatní mohli brát z něho příklad tak jako i napodobovat jeho činy.
Speciální schopnosti: specializace ve zbraních, balada rukou, obrátit nemrtvé, +2 bonus k záchranným hodům, obrana proti zlu, detekce zla.
Omezení: může to být pouze člověk a musí být zákonně dobrý

o úroveň výše ] Kněz ] Darebák ] [ Bojovník ] Kouzelník ]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  06.07.2015 16:52:13
počet přístupů