"P"Příteli! Ještě než se začteš do tohoto pergamenu, věz, že jej sepsal hobit, který se zove RICCO a který jest zloděj-lupič. Upamatuj, že toto čtení není vhodné pro dámy a též se jej nedoporučuje čísti v dobré společnosti gentlemanů. Není vhodné jej opisovati a šířiti jej. Pojednává o tom, kterak já, hobit RICCO dělal osobního strážce… a jest psán v jazyku obecném v mluvě moderní. Věz, že tento příběh svůj jsem sepsal až mnoho dnů poté co prožil jsem jej a jest možné, že se nechtíc dopustím nepřesnosti… Ty, jež ovládáš psaný projev obecný, odpusť případnou chybu, věz, že dovednost psaní průměrně znám…

RICCO osobním strážcem

Zrovna jsem se chystal na dlouhou osamocenou pouť za Legendou o Stvoření, abych mohl být skutečně zasvěcen do víry v bohy První Inkarnace, když mě zastihl posel, kterého za mnou poslal můj přítel elf Mura Gagara ze svého panství. Byl jsem hledán posly po celé zemi. Můj přítel Mura mě žádal, abych co nejdříve přijel k němu na hrad. Co bych pro svého přítele neučinil…

Cesta naštěstí v těchto bouřlivých dobách proběhla dobře a tak jsem stanul brzo na hradě ve městě Heaven před svým přítelem Murou. Ten mě ihned zasvětil do úkolu: Měli jsme ohlídat známého politika Villiama Blackstona na soukromé párty u mocného mága Hubena. Bylo mi to podivné, proč majitel panství bude hlídat na soukromé párty. Pochopil jsem a slova mého přítele mě v tom utvrdily, že Huben je VELMI mocný mág. Však se o něm povídá, že vyčistil čtvrť ve městě, která se jmenuje "Dračí spár", kde žili vyvrhelové tohoto města a kam se i městská garda neodvažovala vkročit. Huben přišel do města a během jednoho večera udělal takovou spoušť v této čtvrti, že se celý následující týden odklízely rozsápané mrtvoly. Nikdo nemohl prokázat, že toto Huben učinil sám, ale musel mít velmi mocného pomocníka.

Někdo zaklepal na dveře… Ruka mi střelila ke kuši, kterou mám neustále na zádech při pravé ruce (nikoho jsme zvenčí neočekávali). Vešel jednooký člověk, který se představil jako JESTŘÁB, člen městské gardy a prozradil nám, že má s námi hlídat u Hubena. Mura ho neznal a tak ho poslal pryč a dohodnul s ním sraz na zítra, kdy se měla konat párty.

Mura mi dal 10.000,- zlatých se slovy, že má špatné svědomí…

Nezbylo tedy, než jít na výzvědy. Nejprve jsem si chtěl něco vypůjčit vyzvědět přímo u Hubena. Bohužel ale kamsi odjel a měl se vrátit až večer před párty. Mura se šel převléknout do ošuntělého oděvu a večer se šlo do hospod za lidem. Nic zajímavého jsme se nedozvěděli, potvrdili se pověsti o čištění čtvrti, proti Hubenovi nikdo nevystupuje, ani podvodní obchodníci ve městě příliš nerozvíjí činnost, aby se nesplnila Hubenova hrozba. Celkem vzato hubený výsledek, žel v naší družině nikdy nebyl sicco…

Bůh Aargholn mi našeptal, abych prozkoumal své nové působiště. Šel jsem tam sám a sotva jsem vylezl na zeď oddělující zahradu s domem od ulice, přepadl mě divný pocit, který mě odháněl pryč od domu. To se mi ještě nikdy nestalo… Pomocí svého čichu jsem ještě cosi zaregistroval v domě a upaloval pryč od toho domu… Takovou rychlostí ještě žádný hobit neběžel.  Ta ostuda…. Naštěstí byla bohyně Yandwalathé milosrdná a nadělila mi klidný spánek se sny.

Ráno jsme chtěli pokračovat ve zjišťování údajů o hostech a sluzích mága Hubena ale nikdo nic nevěděl. Mura se vrátil na hrad a já jsem tedy sám zašel na radnici, ale nic mi nebylo sděleno, ani když jsem se odkázal na Muru, pána tohoto panství. Zaběhl jsem za Murou a přitáhl jej na radnici. Úředník ani jemu nic neřekl a slovy "ani žebrákům nic nesděluji" uzavřel diskuzi. Ó běda, bohové se spikli proti nám a snad sám bůh Dorrghol mi zastřel zrak, že jsem si nevšiml, že přítel Mura je stále v ošuntělém oblečení.

Vsuvka: V této chvíli byl poprvé v tomto běhu přiškrcen náš pídžej, neboť nechal Muru v ošuntělém oblečení, přestože od našeho posledního setkání před radnicí šel Mura přímo domů na hrad a mě trvalo hodinu, než jsem se tam za ním dostal. Mura ale převlékání nehlásil…..

Mura se sběhl převléci a znovu jsme předstoupili před úředníka. Ten ale stále zachovával tajemství a řekl,. že pouze Murovi může danou informaci sdělit.Ten ale stál vedle mě!!! Naštěstí zachoval Mura chladnou hlavu a vytáhl svůj glejt.Teprve nyní se úředník rozpovídal.

Musíme hlídat v budově pouze tři, stráže okolo nemohou chodit častěji než obvykle, vše musí proběhnout v poklidu. Jestřáb jest hrdina a dobrý člověk. To vše nám úředník prozradil s tím, že se máme u Hubena hlásit až v 7:30, Jestřába nám pošle o hodinu dříve na hrad s oblečením městské gardy. Pak jsem se zeptal na bezpečnost ve městě a dozvěděl jsem se, že zločinnost ve městě činí 30 procent oproti 15 procentnímu republikovému průměru a prý to bylo horší dokud Huben nezasáhl.

Již jsem chápal těch 10000 zlatých, co mě hřály v měšci.

Nastal večer, přišel Jestřáb a přinesl oblečení v barvách městské gardy včetně pověřovacích dekretů. Mura nechal svého hraničářského psa doma a odešli jsme všichni tři k domu mága Hubena….


Zde končí první pergamen, jsi-li příteli zvědav, jak to bylo dál použij tohoto kouzla na přechod na nový pergamen.


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  28.09.2014 16:24:02
počet přístupů