Kdyby každý člověk na světě udělal šastným jen jednoho jediného člověka, byl by celý svět šastný.