Povodně v Litvínově

14.8.2002

   Situace v Litvínově je sanována. Dílčí problémy přetrvávají v zahrádkářské kolonii U Bílého sloupu podél Bílého potoka. Problematická oblast je částečně v Havířské ulici, kde probíhalo odčerpávání vody po celou noc.
    V současné době jsou všechny silnice v Litvínově průjezdné mimo silnice směrem na Šumnou od konečné zastávky MHD.

12. - 13.8.2002


    Dne 12.8.2002 došlo ke zvýšení hladiny vody Bílého potoka, což mělo za následek přetékání česla u restaurace Bukový háj. Došlo k zatopení ulice PKH a autoservisu CAO. Okamžitě byla svolána povodňová komise v čele s místostarostou města Litvínov PaedDr. Karlem Zdražilem. Přivoláni byli pracovníci: Městské policie Litvínov, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Technických služeb Litvínov.
    Byla povolána těžká technika na odstranění naplavenin včetně demontáže česla. Kolem 12.00 hod. byla situace již pod kontrolou. Městská policie Litvínov, Policie ČR a hasičský záchranný sbor nepřetržitě monitorovaly situaci.
    V noci na následující den hladina Bílého potoka opět stoupla, vylila se z břehů a vytékala po silnici a opět zatopila ulici PKH a autoservis CAO. V 5.00 hod. voda zatopila ulici Tyrše a Fűgnera a Ukrajinskou až do ulice Studentské. Podle okamžitého stavu byly stavěny zábrany, aby byl zabezpečen provoz v těchto ulicích, k čemuž došlo v 7.00 hod.
    V 8.00 hod. došlo k podemletí požární nádrže Šumná, ke stržení opěrné zdi a vymletí břehu do hloubky šesti metrů. Tím došlo k nebezpečí protržení požární nádrže. Na trase možné povodňové vlny byli upozorněni všichni občané městskou policií na možné nebezpečí. Dále byly podány informace do rozhlasu a následně byli občané informováni tímto způsobem.
    Z důvodu podemletí silnice směrem k úpravně vody byla silnice uzavřena. Následně došlo k uzavření silnice Tyrše a Fűgnera. Okamžitě byly zahájeny přípravy k odklonění případné přílivové vlny směrem k Bílému sloupu a dále na jihovýchod města Litvínova. Začaly se plnit pytle s pískem, které byly připraveny pro případ protržení hráze. V odpoledních hodinách bylo odpuštěno 60% vody, a tím nebezpečí protržení hráze pominulo.
    Z důvodu zvýšené hladiny vody u čerpací stanice OMV bylo prohloubeno odtokové koryto směrem z Litvínova. Bílý potok se vrátil do svého koryta a všechny ulice byly zprovozněny. Městská policie Litvínov a Policie ČR budou nadále monitorovat stav koryta Bílého potoka.
    Pan místostarosta města Litvínova PaedDr. Karel Zdražil děkuje všem zúčastněným za obětavou práci a občanům za ukázněné chování.

[zpět]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  29.03.2015 00:54:22
počet přístupů