Všeobecně známé informace o ostrově PLEXIS

 • leží osamocen uprostřed oceánu
 • jeho nejvzdálenější konce jsou od sebe cca 120 mil
 •  podnebí je teplé, zimy mírné (+5 až +10 stupňů), sníh obyvatelé vidí tak jednou za pět let

OBYVATELSTVO

 • smíšené ze všech ras vzhledem k častému příjezdu obchodních lodí k Evelinu
 • vyjímku tvoří Eldor, jemuž se přezdívá „srdce světa“, tam údajně žijí vyšší elfové. Velmi těžko najdeš někoho, kdo tam osobně byl.

VLÁDA

 • ostrovu vládne Eldorský vévoda  SIXEL o němž se říká, že je stejně starý, jako ostrov, neboť nikdo nepamatuje jeho předchůdce.
 • Má ženu ZEFRITU, dceru MONAEL a syna RANDORFA
 • při jejich oslovení se vžil titul „vznešený(á)“.
 • na ostrově je 15 měst. Každé z nich má svého vládce podřízeného pouze vévodovi. Těmto městským vládcům se říká markrabě a oslovují se sire, nebo milosti.
 • ženám z vyšších kruhů se všeobecně říká „lady“.
 • šlechta: (sestupně)

vyšší: vévoda, vévodkyně, princ, princezna, kníže, kněžna, markrabě, hrabě, baron

vlastní pozemky tzv. léno, mají přístup do Eldoru

nižší: zeman, baronet, svobodný pán

na rozdíl od prostého lidu mají právo: svobodného přístupu do hradů a přístaviště v Ostenu, být v obchodech a hostincích obslouženi přednostně, každá vojenská jednotka jim poskytne ochranu pokud o ni požádají, bezplatné využití kurýrní služby a dále viz. jmenovací glejt.

MĚSTA

 • Každé z měst má kamenný strážní hrad a mimo měst ve hvozdu jsou všechna opevněna.
 • odlišný je pouze Eldor, který vypadá, jako obrovská zahrada.
 • každé město na pobřeží má přístav a u východu z mola je stráž provádějící kontrolu příchozích.
 • jediný nepřístupný přístav je v Ostenu, kde kotví Válečné ostrovní loďstvo. Naopak Evelin je přístav ryze obchodní.
 • každé město má vojenskou posádku, vězení, soud, trh, a několik hostinců.
 • ve všech městech je možné sehnat i mistry cechů: zlodějského, alchymistického a válečnického. Hraničářské cechy naleznete jen ve městech ve hvozdu a v Kondoru. Cech kouzelnický naopak ve městech ostatních, nejprestižnější je však v Garnaku.

POHYB OSOB PO OSTROVĚ

 • všeobecně je svoboda pohybu po ostrově i se zbraněmi. Jen pro vstup do přístavu Osten, do hradů a na Eldor je potřeba mít propustku od některého markraběte.
 • kouzlit se smí i ve městech, ovšem je-li magie použita na někoho bez jeho souhlasu považuje se to za trestný čin
 • právo užívá tyto tresty: pokuta, značka, výprask, vězení, nucené práce, zabavení majetku, vyhoštění z města, vyhoštění z ostrova, veřejná poprava
 • vyhoštění z města musí potvrdit markrabě. Nejvyšší dva tresty musí potvrdit vévoda. Odvolání je možné, ale při zamítnutí žádosti se trest o stupeň zhoršuje!
 • náboženství je též svobodné. Pouze nekromancie a krvavé oběti jsou zapovězeny a trestány.

(počet zobrazení příhod ostrova Plexis od 25.12.2006:  )


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  28.09.2014 16:23:59
počet přístupů