Teorie hry


reklamní vsuvkaZde vysvětlím pár základních aspektů boje, které ve hře mohou nastat.

    Boj poznáte ve chvíli, kdy nějaká osoba v hábitu na Vás či na Vaše přátele vypustí hořící kouli a přitom se na Vás nehezky kouká. Můžou to být také nějací kumpáni, kteří s obnaženými meči nepříjemně zahánějí mouchy a jiný hmyz těsně před Vaším obličejem a přitom křičí nadávky typu "Time to die", nebo "Sorry friend, but this is the day of your death". Je zle. V této chvíli byste měli znát základní pojmy, které boj podle pravidel AD&D zahrnuje.

AC (úroveň brnění)
    Čím má AC (armor class) nižší hodnotu tím je Vaše brnění kvalitnější a je více obtížné Vás zasáhnout. Základní AC je 10. Podle toho jakou má Vaše postava obratnost, potom dostane či nedostane bonusy k AC. Pokud má Vaše postava obratnost na úrovni 18 (nejvyšší), má bez žádného brnění AC 6. Poté záleží na tom jaký druh postavy to je. Pokud je to válečník, může nosit i ty nejlepší brnění, helmy, štíty a snížit tak AC velmi malé číslo (např. -6) a poté se s ním bude moci porovnat jen opravdu dobrý protivník. AC je konstantní číslo, které se nemění s růstem levelu. Lze pouze ovlivnit nalezením ještě lepšího brnění.

THAC0 (šance zásahu)
    Zde platí podobné pravidlo jako AC. Tzn., že čím je THAC0 nižší tím máte větší šanci, že Váš útok bude úspěšný. Na začátku má každá postava THACO 20. S přibývajícími levely se THACO postupně snižuje. Záleží na druhu postavy. Zatímco válečníkovi se THAC0 snižuje o 1 bod za každý level, kouzelníkovi se snižuje daleko pomaleji. THAC0 je zkratka "to hit armor class 0" a vysvětlíme si později proč.

Initiative (iniciativa)
    Znamená jak se jednotlivé činnosti budou v boji provádět a hlavně v jakém časovém sledu. Kdo má vyšší iniciativu, lehčí či rychlejší zbraň, to vše ovlivňuje fakt, kdo bude začínat s útokem a kdo po něm a kdo naposled.

Melee (boj zblízka)
    Boj zblízka. Znamená to jednoduše boj s krátkými zbraněmi, jako jsou meče, sekery, dýky, hole, palice, kladiva, kopí, pěsti atd.

Missile combat (boj na dálku)
    Analogicky to je tedy boj s dalekonostnými zbraněmi jako jsou luky, samostříly, praky, vrhací nože atd.

Saving throws záchranný hod)
    Záchranné hody se používají pro vyhnutí se pastím, jedům či efektům některého z kouzel. Čím vyšší je level Vaší postavy, tím více dostává bonusů k těmto záchranným hodům a tedy má i vyšší pravděpodobnost, že se jim vyhne.

Surprise (překvapení)
   Překvapení je stav kdy je Vaše postava na nějaký čas neschopna reálně uvažovat či efektivně reagovat na podněty zvenčí. Překvapená postava vždy utrpí postih a má na kolo či několik kol sníženou schopnost boje a obrany. Může se stát, že dojde k vzájemnému překvapení. V tom případě tato skutečnost stírá.

Výpočet zásahu:
   Při útoku házíte 20-ti stěnnou kostkou. Hodnota, která Vám padne nazveme hodnotou Y. Vaší hodnotě THAC0 (šance zásahu) přidělme hodnotu X. No a úroveň nepřátelského brnění nazvěme Z. Výsledná hodnota bude hodnotou V.
V = X - Y - Z. Tedy hodnota THACO minus hodnota, která Vám padne 20-ti stěnnou kostkou mínus hodnota AC Vašeho protivníka. Pokud je výsledek roven, nebo menší než 0, zásáhl jste, pokud ne tak jste minul.

[zpět]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  06.07.2015 16:41:32
počet přístupů