Speciální vlastnosti


reklamní vsuvka



FIND TRAPS (detekce pastí)
Zloději mohou nacházet pasti. Úspěšnost nalezení pastí je závislá na jejich úrovni. Stačí aby se začali soustředit na jejich nalezení (ve hře zapnutí find traps módu).

DISARM TRAPS (odstranění pastí)
Po nalezení pasti ji může zloděj odstranit. Opět záleží na jeho úrovni.

DETECTING SECRET DOORS (hledání tajných dveří)
Každá postava má tuto schopnost. Ovšem každá má různou šanci na úspěšnost této akce:
kouzelník 5%
zloděj 15%
bojovník 10%
klerik 10%
Nezávisí jen na povolání, ale také na rase:
elf + 20%
trpaslík + 10%
půlčík + 5%

SHAPE CHANGE (proměna)
Na vyšších úrovních může druid použít proměnu. Může si vybrat 3 zvířata do kterých se promění. Může to být hnědý medvěd, černý medvěd, nebo vlk. Zvířata budou mít snad více životů, budou rychlejší a budou mít rychlý útok, který bude velmi efektivní. Tato schopnost přijde vhod v bojových situacích.

RACIAL ENEMY (rasový nepřítel)
Hraničáři tíhnou k tomu, že zaostřují svou snahu proti jednomu typu nepřátel. Pokud hraničář narazí na takového nepřítele, získá bonus + 4 k hodu. Naproti tomu hraničář utrpí špatnou reakcí na takového nepřítele - 4.

IDENTIFY ITEMS (identifikace předmětů)
Identifikovat předměty může kterákoliv postava, ovšem úspěšnost identifikace závisí na jeho moudrosti a zběhlosti. Podrobnosti najdete ve schopnosti: SVĚTAZNALOST, která s ní přímo souvisí.

INFRAVISION (infravize)
Infravize umožní postavě vidět lépe a jasněji v temném prostředí (jeskyně, podzemí). Všechny teplokrevné příšery jsou vidět jako rudé obrysy, pokud je dostatečně temno. Nemrtví nebo studenokrevní nepřátelé nejsou penalizováni touto schopností.

LAY HANDS (balada rukou)
Toto je schopnost paladina. Jde vlastně o jednoduché léčení. Paladin může vyléčit sebe, nebo ostatní. Tuto schopnost může využít pouze jednou denně. Síla léčení je závislá na jeho úrovni. Na první úrovni může vyléčit 2 životy a za každou další úroveň další 2 životy. Tzn. že například na 5 úrovni bude moci za 1 den vyléčit 10 životů.

LORE (světaznalost)
Jde o schopnost související s identifikací předmětů. Čím vyšší je tím větší je šance úspěšné identifikace. Každá postava dostává za každou úroveň body k moudrosti. Závisí na jeho povolání:
bard: + 10
zloděj: +3
kouzelník: +3
ostatní: +1
Závisí také na inteligenci a moudrosti:
inteligence (15) + 5
moudrost (18) + 10

MAGICAL RESISTANCE (magická odolnost)
Magická odolnost pomáhá postavě zčásti odolávat některým kouzlům. Pokud nepřítel nemá magickou odolnost má záchranný hod proti efektu kouzla.

PROTECTION FROM EVIL (odolnost proti zlu)
Tato schopnost je schopností paladina. Je to také schopnost identická s mágovým kouzlem první úrovně. V praxi to vypadá tak, že po použití kouzla na některou osobu, má tato osoba tu výhodu, že při útoku na ni zlými či zle očarovanými bytostmi mají tyto bytosti -2 k útoku a -2 k záchranným vrhům.

SPECIALISATION (specializace )
! POZOR! Upozorňuji, že tato pravidla specializace nejsou přesnými pravidly AD&D, ale byly modifikovány a použity ve hrách Baldur's Gate a Icewind a dá se předpokládat, že budou použity v dalších hrách tohoto typu. V době kdy jsem hrál se svými přáteli stolní hru AD&D jsme používali zrovna tyto pravidla a zdála se nám lepší. V originálních pravidlech jsou pouze 2 úrovně specializace zbraní a proto se mi zdají tyto trochu pozměněná pravidla lepší.
Tak tedy:
Bojovníci, hraničáři a paladinové mohou trénovat a cvičit své umění ve zbrani. Pokud postoupí na určitou level, mohou se vylepšit v určité zbrani, tzn, že při jejím pozdějším použití dostanou bonusy k útoku, poškození nepřítele a budou moci útočit vícekrát za kolo. Kromě výše zmíněných 3 válečníků se mohou ostatní postavy specializovat pouze na 1 stupeň specializace, což znamená, že při použití dané zbraně nebudou mít postihy za použití neznámé zbraně. Z válečníků mohou hraničář a paladin dosáhnout 2 úrovně a pouze čistokrevný bojovník může jít až na 5 úroveň.

SPELL CASTING (kouzlení)
Tuto schopnost mají pouze kouzelníci, kněží a mírně i bardové. Tato schopnost je popsána v kouzlech na předchozí stránce (základy AD&D).

STEALTH (nenápadnost)
Být nenápadný je specialita zlodějů. Takto může zloděj proniknou do řad nepřátel nepozorovaně, zjistit jejich polohu a podle ní pak celá skupina může vymyslet plán na co nejlepší útok. Navíc pokud je zloděj schovaný (ve stínu) může se přikrást k nic netušícímu nepříteli a zaútočit až se 4 větší účinností. (backstab)

THIEVING (okrádání)
Opět se jedná o schopnost zloděje. Zloději mohou okrádat koho chtějí a závisí na zkušenosti a schopnosti okrádání, zda se jim to povede či ne. Touto vlastností se stává zloděj velmi neoblíbený bohatým obchodníkům a velmi oblíbený pro ostatní členy party, když jim nakrade řádnou výstroj.

TURNING UNDEAD (obrácení nemrtvých)
Toto je schopnost kněží (pouze kleriků, ne druidů) a paladinů. Pokud se tyto postavy rozhodnou, že použijí tuto schopnost v přítomnosti nemrtvých kreatur mají možnost je zahnat na útěk a na vyšších levelech i zničit.

CHARM PERSON (omámení osoby)
Tato schopnost funguje stejně jako kouzelnické kouzlo 1 úrovně stejného názvu. Toto kouzlo ovlivní jakoukoliv osobu, na kterou je sesláno. Slovo person (osoba) zahrnuje jak lidi, tak ostatní rasy jako elfy, trpaslíky, dryády, nebo osoby podobné velikosti jako gnoly, gobliny, koboldy a jiné inteligentní rasy. Oběť háže záchranný hod a pokud uspěje, kouzlo ji neovlivní. Kouzlo může být zrušeno kouzlem dispell (zrušení kouzla), nebo až vypršením účinnosti kouzla. Pokud je kouzlo úspěšně sesláno na oběť, je tato oběť pod kontrolou sesilatele kouzla na dobu účinnosti kouzla. Oběť je při plném vědomí a přesto se může bojovat s plným nasazením proti svým druhům.

[zpět]


Tato stránka byla autorem Webu naposledy ručně editována nebo automaticky upravena  06.07.2015 16:42:05
počet přístupů